Erhvervscoaching – Work/Life Balance

MENNESKE – MEDARBEJDER – LEDER – IDENTITET – IDEAL

Hvad vil det sige at være et helt menneske, der både fungerer optimalt på jobbet og i privatlivet?

Vi lever i en kultur, hvor vores identitet primært er orienteret mod vores arbejde, på trods af at alle undersøgelser viser, at det faktisk er vores social og kærlighedsliv, der giver os mest positiv livskvalitet.

Samtidigt er det i privatlivet, at vi henter den energi, både gennem, søvn, ernæring og socialt samværd, som vi skal bruge for at kunne gøre vores arbejde ordentligt. Alligevel eder det tit med at vi føler os fanget i mellem krav fra privatliv og arbejdet.

Men skal det være det ene eller det andet?

Med en række enkle øvelser og principper arbejder vi med at blive bevidste omkring, hvordan vi mærker, at vi er ved at være udfordrede og hvordan det påvirker vores evne til at arbejde, kommunikere, være til stede i rummet og tage styring over vores liv.

  • Mærk dig selv: Nogle enkle metoder du kan tage temperaturen på dit stressniveau, når som helst du har brug for det. Og nogle simple værktøjer til at håndtere det, både i den konkrete situation og på den lange bane.
  • Lær at læse og tale kropssprog: Vores krop taler hele tiden, og vi læser hele tiden andres kropssprog, selvom vi ikke tænker over det. Når vi er i ubalance, mærker vores omgivelser det, både børn, partner og medarbejdere. Når munden siger noget kroppen ikke mærker, virker vi utroværdige. Med en række øvelser arbejder vi med at tale med kroppen og skabe en troværdig tilstedeværelse og kommunikation. Det vi siger uden ord bliver ofte hørt tydeligere end alt andet, så lær at tale kropssprog.
  • Dit livs forventningsafstemning: Vi kan ikke nå alt, men vi kan definere det vi kan nå, og prioritere hvad der er vigtigt for os. Det alene er en øvelse, som fjerner den største byrde fra hverdagens stresniveau.
  • Lær fokus. Med nogle enkle øvelser kan du skabe mental frirum og fokus, når som helst. Den mentale byrde for det moderne karrieremenneske er tung, men du kan altid pakke din rygsæk om, så den føles lettere. Gør det før du styrter.
  • Du er din egen historiefortæller: Hele din tilstedeværelse i rummet, både derhjemme og på kontoret er påvirket af din selvforståelse som medarbejder, leder, mor, far og partner. De historier vi fortæller om, hvem vi er, påvirker hvordan vi agerer og handler hele tiden. Så tag kontrol over historien og gå efter at være den bedste udgave af dig selv.
  • Kommunikation: Vores vigtigste redskab som menneske er vores kommunikation. Når vi er i ubalance præger det vores kommunikationsevner negativt. Lær bevidst brug af talepauserne, som giver dig tid til at tænke, før du taler. Med nogle simple øvelser finder du vej til den bedste formidler du kan være.
  • Digital Kropssprog: Moderne undersøgelser viser, at ca 50 % af de milliarder af mails, sms’er og andre digitale beskeder, der bliver sendt hver dag bliver misforstået på grund af tonen i beskeden. Størstedelen af den menneskelige kommunikation er kropssprog og intonation, og i digital kommunikation er der ingen krop, men der kan sagtens være en tone, og vi taler rigtigt tit forbi hinanden, hvilket skaber usikkerhed hos alt fra kæresten til kollegaen og chefen. Lær at tale digitalt kropssprog med nogle enkle regler, der skaber meget mindre forvirring hos modtageren og gør dig tydeligere i din kommunikation.
  • Du er dit køn, så vær stolt over det:
  • ”Karriere og kærlighed hænger uløseligt sammen.” 
  • Anonym kvindelig leder i større dansk virksomhed: En af de store tabuer på arbejdsmarkedet i dagens Danmark er vores køns betydning. Vi begår ofte den fejl at tro, at lige er lig med ens. Men vi henter en stor del af vores selvværd og styrke i vores identitet og der er masser af power i at være mand og kvinde. Når vi fornægter det, kommer vi både til at virke utroværdige, og vi bruger for meget energi på at kæmpe imod os selv. Din balance handler også som at acceptere alt, hvad du er. Så fremstår du som et helt menneske, man har lyst til at være sammen med både på jobbet og derhjemme.

 

Vi skal tilbage til at mærke vores krop, så vi har en fornemmelse af, hvor vi er, i stedet for at gemme os i kontrolcenteret, oppe i hovedet, som er der vi føler os mest trygge.

Vi ved i dag, hvor stor forskel der på vores indsats på jobbet, når vi kommer direkte fra et skænderi eller direkte fra en positiv stemning derhjemme. Vores arbejdsliv og privatliv påvirker naturligvis hinanden rigtigt meget, og det er vigtigt at finde den vej i midten, der passer lige præcis til dig.

Når vi bliver ramt af stress er de fleste menneskers forklaring, at de arbejder for meget, men stress skyldes sjældent en ting alene. Typisk handler det om, at man føler sig presset på for mange fronter på en gang, og når først kravene fra jobbet begynder at kæmpe med kravene fra privatlivet, ender vi som gidsel i vores eget liv.

Men hvis vi er lidt bevidst om det, så kan vi godt gøre både vores privatliv og vores arbejde til to steder der supplerer hinanden i stedet for to modpoler der altid kæmper om dig.

Dit privatliv og din partner skal helst være din hjælper, i stedet for at blive din modstander, som det tit ender med, når der begynder at føles pres.

Lær at navigere i de stormfyldte farvande mellem karriere og kærlighed og kom omkring alt fra dit kropssprog og din kommunikation både med dine medarbejdere og din familie. Det er, selvom man ikke siger det højt, præcist de samme værktøjer du bruger, bevidst eller ej.