Diagnose & seksualitet

BORGERE MED NEDSATTE KOGNITIVE FUNKTIONER ELLER FYSISKE BEGRÆNSNINGER.

Om du er et menneske, der har været igennem en større operation, ulykke, andet traume eller har en diagnose eller handicap med fra fødslen, så er der en ting vi alle har til fælles. Vi har brug for et intimliv og nærhed med andre mennesker.

Når folk siger seksualitet, så tænker mange orgasme og penetration, men det er egentligt kun toppen af isbjerget.

Hele intimspektret i kontakten mellem mennesker dækker vores behov for nærhed og intimitet. Lige fra et smil, til at holde i hånden og decideret sex. Og der er mange mennesker, der aldrig har snakket om eller tænkt over, hvad deres behov egentligt er, før de har en oplevelse der gør, at de måske er nødt til at finde ud af det.

Så når de skal til at lære det, eller de f.eks. har været igennem en svær situation, så deres krop er forandret og har nye rammer, så kan det være svært at sætte ord på eller vide, hvor man skal spørge.

Mere og mere oplevet jeg folk, der har været igennem alt fra fødsel til svære operationer, tunge diagnoser eller biluheld, der opsøger mig, fordi de har brug for hjælp med at snakke om, hvad deres seksualitet betyder for dem og hvordan de håndterer den nye situation de er i.

Jeg er blandt andet også underleverandør for Center For Hjerneskade under Københavns Universitet og underviser både personale omkring seksuelle problemstillinger hos deres borgere og elever, ligesom jeg tager enkeltsager med unge og borgere med diagnoser, der har udfordringer på det seksuelle område.

Når du arbejder med borgere og unge med nedsat kognitiv og/eller fysisk funktion – som følge af hjerneskade eller andre udfordringer – vil du måske opleve, at deres seksualitet fungerer helt fint.

Seksualdriften er nemlig ofte noget af det, der fortsat fungerer, når krop og sind er skadede eller falder udenfor normen.

Viden, om hvad der er naturligt, om grænser, fordomme og fundamental kommunikation, gør det lettere at håndtere behovet for nærhed og seksualdriften hos disse borgere.

Borgere og unge, der har haft et kognitivt og/eller fysisk funktionstab, og deres pårørende kan have behov for at tale med en professionel om, hvordan deres sexliv er påvirket af den nye situation.

Det er ikke kun de praktiske ting i hverdagen, der har ændret sig, ofte er intimiteten og samlivet i parforholdet også påvirket når borgere rammes af en kognitiv svækkelse eller en ny fysisk tilstand efter sygdom eller operation.

Der kan være praktiske vanskeligheder hos de fysisk handicappede og kognitive vanskeligheder ved at forstå, hvordan man får sig en kæreste, hvad en sådan relation indeholder og hvordan man håndterer grænser og samtykke.

Kurser til omsorgspersoner og personale vil desuden sætte fokus på, hvilken betydning forskellige kognitive vanskeligheder kan have for borgeren – og relatere det til, hvordan man som omsorgsperson håndterer seksuelle problemer med respekt både for borgerens og ens egne grænser.

Indenfor sygdom, fysisk handicap og ny diagnose, har mange af mine klienter vanskeligt ved at sige højt, hvad de har brug for. Ofte fordi de aldrig har tænkt over det før. Men pludselig kan man opleve, at man skal til at indtage en helt ny rolle indenfor det seksuelle og det kræver, at der er ting, der skal siges højt omkring, hvad man måske ikke længere kan, eller hvad man har brug for. Og det er blandt andet det, jeg hjælper med at give redskaber til og underviser i.